Raport Centrum Cyfrowego ,,Projekt: Polska” niekorzystny dla ZAIKSu


2015-05-12

Dziś kolejne kilka słów prawdy na temat pracy i działania ZAIKS, ale także innych organizacji sprawujących pieczę nad prawami autorskimi do muzyki, filmów oraz innych dóbr kulturalnych. Tytułowe Centrum Cyfrowe Projekt Polska sporządziło raport z którego wynika że ZAiKS gromadzi pieniądze artystów w niejasny sposób.

 

Aby raport był jak najbardziej rzeczowy i fachowy przebadano aż 14 organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W skrócie, sprawozdania finansowe są nieczytelne, a takż nie sposób ustalić kwoty które stowarzyszenia wypłacają twórcom.

Raport Centrum Cyfrowego ,,Projekt: Polska” niekorzystny dla ZAIKSu

Wszystkie 14 organizacji posiada na swoich kontach oraz w postaci inwestycji około 1,6 mld zł, co ciekawe aż miliard złotych to kwota posiadana przez sam ZAiKS. Oczywiście duża część tych środków to tantiemy pobrane ale jeszcze NIE wypłacone twórcom. Nie sugerujemy tutaj żadnych problemów czy naruszeń, jednak widać dość powolny obrót pieniędzmi i właśnie tego dotyczył raport w głównej mierze, że nie sposób w określonym roku sprawdzić ile z pieniędzy zostało przekazanych na artystów.

 

Znamy również przychody z 2013 roku. Wówczas suma przychodu wszystkich organizacji wynosiła 287,9 mln zł. Jednak była to kwota przychodu przy wykazaniu zysków i strat.

 

Czasami może się wydawać że prowadzimy 'wojnę’ z ZAiKS, nic bardziej mylnego. Uważamy że sama idea przyświecająca organizacji jest świetna, jednak kuleje realizacja, opłaty są zbyt wysokie, a jak się okazuje rozliczanie niejasne.

 

źródło:

http://www.biztok.pl