Przestrzeń publiczna i kontrole OZZ


2022-10-18

Organizacja Zbiorowego Zarządzania to instytucja, która zgodnie z ustawą o prawie autorskim zajmuje się zarządzaniem oraz ochroną powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych. Właściciele lokali użytkowych, w których puszczana jest muzyka są zobowiązani do opłacania tantiem na rzecz OZZ lub korzystania z innych darmowych źródeł, względem których posiadamy stosowne certyfikaty.

Czym jest przestrzeń publiczna?

To takie miejsce, do którego dostęp mają klienci lokalu. Tak więc w przypadku sklepu spożywczego przestrzenią publiczną będzie jego powierzchnia, natomiast w restauracji główna sala, a w hotelu będzie tu mowa nie tylko o recepcji i korytarzach, ale również pokojach hotelowych – takie było orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Również w przypadku środków transportu publicznego, a więc tramwajów, autobusów czy taksówek - ich wnętrze również uznawane jest za przestrzeń publiczną, a więc obowiązują w nim zasady praw autorskich, które będą kontrolowane przez OZZ.

Kontrola OZZ, jak wygląda?

Znajomość dokładnego rozgraniczenia przestrzeni może zaoszczędzić nam sporo problemów. Na przykład, kiedy jesteśmy właścicielami restauracji połączonej z hotelem, wystarczy, żeby restauracja nie była umieszczona w układzie otwartym – w takiej sytuacji będzie można płacić tantiemę wyłącznie za restaurację, ponieważ muzyka nie będzie słyszana w recepcji czy pokojach hotelowych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku kuchni i restauracji. Kuchnia jest miejscem dla pracowników, dlatego można w niej słuchać muzyki, jednakże musi być ona odpowiednio odizolowana, aby muzyka nie była słyszana w przestrzeni publicznej.

Przestrzeń publiczna i kontrole OZZ

Jak nie płacić tantiemy dla OZZ?

Warto pamiętać, że tantiemę będziemy musieli opłacić w przypadku miejsc, do których każdy klient ma dostęp. Nie ma wymogu płacenia tantiemy w przypadku miejsc, które są wyłączone z użytku dla klienta i na przykład przeznaczone są dla pracowników. Warto pamiętać, że w Internecie można szukać również alternatywnych źródeł muzycznych, np. muzyki wolnej od opłat.