Kiedy mówimy o publicznym odtwarzaniu muzyki ?


2023-03-20

Kiedy mówimy o publicznym odtwarzaniu muzyki?

Przyjemne dla ucha melodie towarzyszą nam niemalże codziennie – w domu, w pracy, w podroży i przy wyjątkowych okazjach. Prawdopodobnie każdy z Twoich ulubionych otworów jest jednak objęty prawem autorskim, które należy respektować nie tylko ze względu na szacunek do twórców, lecz także obowiązujące w Polsce przepisy. Publiczne odtwarzanie muzyki jest w pełni legalne, o ile będziesz pamiętać o kilku podstawowych obowiązkach, które przybliżymy Ci w niniejszym artykule.

Kiedy można mówić o publicznym odtwarzaniu utworu?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dość precyzyjnie wyznacza granice, w których możemy korzystać z muzyki objętej jej ochroną. Zgodnie z jej przepisami, publiczne odtwarzanie to:

■ udostępnianie utworu szerszej publiczności;

■ publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wskazane powyżej działania należą do “pól eksploatacji” dzieła, czyli określonych ustawą czynności, za które autor powinien otrzymać wynagrodzenie. Przepisy te mają wpływ na działalność przedsiębiorców, którzy nie czerpią zysków bezpośrednio z publicznego odtwarzania radia lub własnych playlist. Restauracje, sklepy czy salony fryzjerskie dzięki muzyce mogą zwiększyć swoją atrakcyjność dla klientów, dlatego do ich obowiązków należy rozliczenie się z artystami, z których utworów korzystają.

Odtwarzanie na użytek osobisty – kiedy ma miejsce?

Pewne sytuacje wydają się być bardzo podobne do publicznego odtwarzania utworu, jednak nie spełniają wszystkich jego wymogów. Zgodnie z ustawą, “bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego”. Przez “użytek osobisty” uznaje się również wykorzystywanie muzyki w kręgu najbliższych nam osób, z którymi wiążą nas zarówno pokrewieństwo, jak i relacje towarzyskie.

Prywatne uroczystości, takie jak wesela czy przyjęcia w restauracjach mieszczą się zatem w zakresie sytuacji, w których jesteśmy zwolnieni z uiszczania opłat za publiczne odtwarzanie muzyki. Nawet jeśli są organizowane z dużym rozmachem, ale obecni na nich uczestnicy to nasi krewni i znajomi. W sytuacjach, gdy para młoda decyduje się zatem na samodzielne skomponowanie repertuaru na swój wyjątkowy wieczór, naliczanie dodatkowych tantiem i opłat nie ma zastosowania.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja restauratorów - jeśli odpowiadają również za oprawę muzyczną przyjęcia, powinni również uiścić opłaty. Ogromne znaczenie dla przedsiębiorcy w tym wypadku ma

zatem umowa, którą zawiera z klientami i zakres, w którym odpowiada za organizację imprezy.

 

Kiedy mówimy o publicznym odtwarzaniu muzyki ?

Stowarzyszenia reprezentujące autorów - jakie mają prawa?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych za kontrolę publicznego odtwarzania muzyki odpowiedzialni są zarówno artyści, jak i reprezentujące ich stowarzyszenia. W Polsce działa kilka instytucji, które zostały wyznaczone przez ministra kultury - OZZ, STOART, SAWP i ZPAV, które zajmują się pobieraniem tantiem od przedsiębiorców, którzy chcą w swojej działalności korzystać z popularnych utworów. Taki sposób organizacji powoduje, że każde z tych stowarzyszeń działa niezależnie, a opłacenie należności u jednego z nich często nie zwalnia z zobowiązań, które mogą wysunąć wobec Ciebie pozostałe. Należy pamiętać o konieczności opłacania wszystkim organizacjom

Czy można legalnie być zwolnionym z opłat za publiczne odtwarzanie muzyki?

Jeśli w Twoim przedsiębiorstwie muzyka nie gra dużej roli, możesz ją wyłączyć. Jeśli jednak nie chcesz rezygnować z chwytliwych melodii, które umilają dzień zarówno Tobie, jak i Twoim klientom, mamy dla Ciebie naszą ofertę muzyki niezależnej. Publicmusic w swojej ofercie ma tysiące utworów, które nie są objęte ochroną praw autorskich egzekwowaną przez stowarzyszenia zajmujące się pobieraniem opłat autorskich. Zachęcamy do zapoznania się z szerokim repertuarem, który znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Zamówienia
Oferta handlowa

Krzysztof

tel. 8888 999 00

 

Pomoc techniczna

Marek

tel. 88 152 66 00

 

Faktury

Biuro

tel. 662 07 17 08

 

Siedziba

Publicmusic

ul. Grota-Roweckiego 8A lok. 104, 95-200 Pabianice

NIP: 7312015943

adres email: info@publicmusic.pl